Målgruppe 

12-18 årige som har en historik indeholdende; omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, selvskadende adfærd og, stofmisbrug, m.m.

Paragraffer

§43 , §76. og §101 

Metoder

KAT-kassen, Kognitiv Terapi, Motiverende Samtale, Social Færdighedstræning, Hash Afvænnings Program (HAP)

Pris

3.240 kr. / Døgn

98.550 kr. / Måned

Antal pladser

7 pladser.

KAT - Kognitiv Affekt Træning

Det kognitive står for tankerne, indtryk, holdninger osv. Som den unge eventuelt skaber sig.

Det Affektive står for de følelser, indre samt ydre sansninger og den kropsbevidsthed der skabes omkring menneskers følelsesmæssige processer.

Som en del af den unges udvikling handler det om, at blive bevidst om hvordan disse hænger sammen i samspil med hinanden. Ved at træne dette, bliver den unge mere bevidst om, at sine egne følelser, selvforståelse samt styrket i sine sociale færdigheder.​

KAT kassen er udviklet med henblik på, at skabe et samtaleredskab, der kan støtte den unge i, at blive bevidst om egne følelser, tanker og handlinger. Dette kan ske i samspil med personalet, som redskab til videre udvikling hos den enkelte ung.

Vores målgruppes udfordringer er ofte, ikke at kunne sætte ord på det de føler, tænker, eller gør. Samtidig er der altid en mening med det vores unge gør, om det er rygning af hash, selvskade osv. Her kan KAT kassen være et redskab til at få sat ord på disse ting som fylder hos den unge.

F.eks. er det essentielt for vores pædagogiske arbejde på Fuglen, at den unge får skabt en relation til en eller flere i personalegruppen. Her kan vi igen gøre brug af KAT-kassen som redskab. ’Mine cirkler’ er en del af KAT kassen og er formet som en skydeskive. I midten af skydeskiven bliver der eksempelvis sat navn på den voksen som den unge har den tætteste relation til, jo større cirklen bliver jo mindre er relationen for den unge. Hermed kan vi som personale se om den unge har en egentlig relation til en voksen. Dette kan samtidig bruge hos den unges relationer udenfor Fuglen, og hermed skabe en snak med den unge, om hvilke relationer der F.eks. er gode for den unge og hvilke der ikke er. Ofte ses det, at når det bliver visuelt for den unge, skabes der et objektivt syn på de relationer der er dårlige for den unge i snakken omkring disse.

Når KAT-kassen tages i brug som redskab vil det altid, være i et samarbejde med den unge. Da KAT-kassen har mange forskellige modeller / tilgange. Og det handler hele tiden om, at finde den model der passer ind på den enkelte ung.​

​​Skriv direkte til Fuglen her​​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi behandler alle unge ens, ved at behandle dem forskelligt

​Vi er sammen om tingene og har et fast samarbejde med misbrugscenteret i Silkeborg.

​Læs om os her 🡢

Kontakt Fuglen her

Fuglen

Fuglemosevej 1A, 8620 Kjellerup

Se rutevejledning

CVR: 41489731

Døgninstitution

Telefon: 29 22 15 32

E-mail:Fuglen@opholdssteder.dk