Målgruppe 

12-18 årige som har en historik indeholdende; omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, selvskadende adfærd og, stofmisbrug, m.m.

Paragraffer

§43 , §76. og §101 

Metoder

KAT-kassen, Kognitiv Terapi, Motiverende Samtale, Social Færdighedstræning, Hash Afvænnings Program (HAP)

Pris

3.240 kr. / Døgn

98.550 kr. / Måned

Antal pladser

7 pladser.

Psykologtilbuddet på Fuglen

​OPholdssteder.dk har 3 fuldtidsansatte, interne psykologer. Psykologerne yder samtaleterapi til beboerne, kan kvalificere vores faglige indsats, og giver supervision til personalet. En af psykologerne sidder i visitationsudvalget, og er med til at vurdere, hvilken indsats og hvilken prioritering af indsatser, der er bedst egnet til hver enkelt ung.

De unge vi modtager, har oplevet mere og sværere ting, end børn i deres alder har og burde have. Deres adfærdsmæssige og sociale problemer som skolevægring og misbrug bunder altid i svære følelser, og kæmper de unge med en stor fortvivlelse og følelse af at være ”forkert”. Somme tider er fortvivlelsen behæftet med skam. Hos psykologen kan den unge tale om ting, der er for pinagtige eller private at bringe op andre steder. På den måde føler vi os helt sikre på, at vi også kan tage os professionelt af svære emner som angst, selvmordstanker, spisevægring, stemmehøring, selvskade, eller traumer der bliver ved med at spøge. Det betyder, at vi ikke på forhånd er nødsaget til at udelukke unge, der (også) kæmper med disse ting. Skillelinjen går der, hvor problematikken ikke fortrinsvist kræver socialpædagogisk, men psykiatrisk behandling – i det tilfælde inddrager vi psykiatrien. Hvis der er en ung, der gerne vil have psykologsamtaler, sættes der som udgangspunkt 3-5 samtaler af til den unge. Er der så behov for det, forlænges forløbet op til cirka 10 samtaler. Typisk ser vi helst, at den unge først falder til i sit nye hjem, og danner en god kontakt til sine primære voksne, før vi går i gang med psykologbehandling, men der kan være undtagelser fra dette.

Nogle gange er de voksne rundt om en ung i tvivl om, om der ligger en psykiatrisk problemstilling bag den unges anbringelsesbehov, og hvad der egentlig er brug for. Tit er det vanskeligt at få udredt unge, der er i ustabile bolig- og skoleforhold, måske har misbrug, måske ikke vil samarbejde, etc. En psykologisk undersøgelse internt i vores hus kan derfor være det første vigtige gennembrud i forhold til at få optrevlet en kompleks social, psykisk og psykiatrisk problemstilling. Opholdsserder.dk har et udvalg af testbatterier som kan inddrages til dette formål. Den resulterende undersøgelsesrapport er kombineret psykologisk og socialpædagogisk, og kan kvalificere en henvisning til udredning i psykiatrien, men ikke erstatte den. Den kan også give kvalificerede anbefalinger til socialpædagogisk praksis og fokus.

Løbende supervision til det socialpædagogiske personale på et så specialiseret område som vores, er uundværligt for at opretholde en professionel, engageret og kvalificeret indsats af hele vores behandlerteam til den unge. Vores psykologteam gennemfører sagssupervision, gruppesuvervision og individuel supervision til personalet efter behov.​

​Inger Bach er autoriseret psykolog fra Aarhus Universitet med speciale i forebyggelse af social udsathed under vejledning af Dion Sommer.

Med over 200 samtaleforløb med anbragte unge, 800 timers supervision til pædagogisk personale, og mere end 500 anbringelsessager der har været igennem hendes hænder, er hun kyndig og velbevandret i komplekse tværfaglige problemstillinger, anbragte unges livsvilkår, og socialpædagogiske og terapeutiske støttetiltag. Inger arbejder med eksistentiel psykologi, Compassion Focused Therapy, og kognitiv terapi. Hun er desuden efteruddannet HAP misbrugsbehandler.​

​​Skriv direkte til Fuglen her​​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi behandler alle unge ens, ved at behandle dem forskelligt

​Vi er sammen om tingene og har et fast samarbejde med misbrugscenteret i Silkeborg.

​Læs om os her 🡢

Kontakt Fuglen her

Fuglen

Fuglemosevej 1A, 8620 Kjellerup

Se rutevejledning

CVR: 41489731

Døgninstitution

Telefon: 29 22 15 32

E-mail:Fuglen@opholdssteder.dk